Hizmetler

TESLİMAT KOŞULLARI

Ürünler Solar MakineLaboratuvar ve Sanayi Cihazları’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketiile ALICI'nın adresinde ya da kargo şubesinde teslim edilecektir. Teslimatsüresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasındanitibaren en geç 3 (üç) iş günüdür. ALICI'ya önceden bildirilmek koşuluyla busüre en fazla 10 (on) iş günü uzatılabilir.

Ürünler, Kargo şirketinin teslimatyapmadığı adreslere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI, Solar Makine Laboratuvar ve Sanayi Cihazları’na herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI'nın teslimat yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden, Solar Makine Laboratuvar ve Sanayi Cihazları sorumlu değildir. Belirtilen günler içerisinde ürünler müşteriye ulaşmadıysa, teslimat problemleri müşteri hizmetlerine, "info@solarlab.com.tr” e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarargörmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketiyetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketinhasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsızteslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespitedilmesini isteme hakkı ALICI'da vardır. Paket ALICI tarafından teslimalındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmişolur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI'dakalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Solar Makine Laboratuvar ve Sanayi Cihazları müşteri hizmetlerine bildirilmelidir. 

Ürün İade:

ALICI malı teslim aldıktan sonrakullanılmaması ve ambalajına zarar verilmemesi durumunda 3 (üç) gün içerisindeherhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden caymahakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca, iadeişlemlerinin yapılabilmesi için, ALICI'nın ürün ile birlikte teslim edilen Solar MakineLaboratuvar ve Sanayi Cihazları’na ait 2 adet irsaliye ve faturanınalt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonraimzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte Solar Makine Laboratuvar Ve Sanayi Cihazları’na göndermesi,diğer nüshasını da uhdesinde bulundurması gerekmektedir. Cayma hakkı zamanı,ALICI'ya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. Cayma hakkından dolayıiade edilen ürünlerin, ALICI'ya gönderiminden ve Solar Makine Laboratuvar ve Sanayi Cihazları’na gerigönderiminden doğan kargo bedellerini ve bu konuda başka bir maliyet var iseALICI karşılar.

ALICI'nın istekleri ve/veya açıkçaonun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı sözkonusu değildir.

ALICI'nın cayma hakkını kullanmasıhalinde SolarMakine Laboratuvar ve Sanayi Cihazları, cayma bildirimini içerenfaturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on güniçerisinde, almış olduğu gönderim bedelleri hariç toplam bedeli ve varsatüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerininazalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkınınkullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadeninimkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Solar MakineLaboratuvar ve Sanayi Cihazları’na malın değerini veya değerindekiazalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sehven alınan her mal için de geneliade süresi 3 (üç) gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış,tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven, alınan üründe veambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılmavesaire durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün ALICI'ya teslim edildiğiandaki hali ile iade edilememesi durumunda, ürün iade alınmaz ve bedelikesinlikle iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikliolarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilmebilgisi, PROMEGA tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iadeile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte, ALICI adresine teslimatı yapanKargo şirketi kanalıyla, SolarMakine Laboratuvar Ve Sanayi Cihazları’na ulaştırmalıdır. Solar MakineLaboratuvar Ve Sanayi Cihazları’na ulaşan iade ürün, iş busözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir,geri ödemesi de ALICI hesabına yapılır. Ürün eksiksiz ve sağlam olarak iadeedilmeden, bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartıhesaplarına yansıma süresi, ilgili bankanın tasarrufundadır.

Alışveriş kredi kartı ile vetaksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekildeuygulanacaktır: ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise,Banka ALICI'ya geri ödemesini o taksitle yapmaktadır. Solar MakineLaboratuvar Ve Sanayi Cihazları, bankaya ürün bedelinin tamamınıtek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamalarınALICI'nın kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdurduruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamiltaraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadarödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesimtarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iadeöncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iadeöncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcutborçlarından düşmüş olacaktır.

Kredikartı kullanılarak alınmış mal ya da hizmetin iadesi durumunda Solar MakineLaboratuvar ve Sanayi Cihazları, Banka ile yapmış olduğu sözleşmegereği ALICI'ya ücret iadesini nakit olarak ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Solar MakineLaboratuvar ve Sanayi Cihazları, bir iade işlemi söz konusu olduğundabankanın ilgili yazılımı aracılığıyla ücret iadesini yapacak olup, üye işyeriyani SolarMakine Laboratuvar Ve Sanayi Cihazları ilgili meblağı Bankayanakden ya da mahsuben ödemekle yükümlüdür bu yüzden yukarıda detaylarıbelirtilen prosedür gereğince ALICI'ya nakit olarak ödeme yapabilmesi mümkün değildir. Ücret iadesi kredi kartına, ALICI'nın Bankaya bedeli tek seferdeödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.