SU ANALİZLERİ

SU ANALİZLERİ

Yazar: Solarlab Okunma sayısı: 329 Yayınlanma tarihi 17 Aug 2021 Yorum: 0

DOĞAL SU ANALİZLERİ

Doğal sulara örnek olarak yeraltı suları, yüzey suları verilebilir ve talep edilen parametreler geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Genellikle analizi yapılan parametreler, yönetmelik gerekliliklerinde olan parametreler veya bölgedeki beklenen kirleticilere bağlı olarak belirlenmektedir. Laboratuvarlarda kullanılan metodlar, Çevresel Kalite Standartlarını (EQS) ve kirlilik kontrolü için belirtilen sınır değerleri karşılayabilecek şekilde seçilmektedir. 2000/60/EC ve yeni yönetmelik olan 2013/39/EC direktiflerinde belirtilen öncelikli maddelerin analizi Çevre Bölümünün sunduğu analitik çözümler bulunmaktadır.

İÇME SUYU ANALİZLERİ

Geniş mikrobiyolojik parametre listesine ek olarak, Avrupa yeterlilikleri kapsamında gerek WHO kılavuzu, gerek ise Avrupa yönetmeliklerinde belirtilen tüm kimyasal parametrelerin analizlerini gerçekleştirebilmektedir.  Kimyasal analiz parametrelerinden bazıları haloasetik asitler, pestisitler ve klorofenollerdir. 98/83/EC Su Direktifi, Dünya Sağlık Örgütünün İçme Suyu Kılavuzu ve ulusal yönetmelikler için özel olarak hazırlanmış analizleri bulunmaktadır.

Örnek temel içme suyu analiz detayları

Parametre

Parametre

Parametre

Parametre

Koku

Renk

25°C’de Elektriksel İletkenlik

pH

Tat

Bulanıklık

Mikrobiyoloji

Abiyoseston -triptone

Enterokok

22°C’de mikroorganizma sayımı

Canlı Organizmalar

Klostridium Perfringens // Koliform Bakteri

Escherichia coli

36°C’de mikroorganizma sayımı

Organizma sayımı

Metaller

Aluminyum

Kalsiyum

Manganez

Kalsiyum Sertliği

Antimon

Bakır

Civa

Magnezyum Sertliği

Arsenik

Krom

Nikel

Sertlik

Berilyum

Demir

Selenyum

Bor

Kurşun

Gümüş

Kadmiyum

Magnezyum

Yorumlar
Yorum yap