SU ANALİZİNİN ÖNEMİ

SU ANALİZİNİN ÖNEMİ

Yazar: Solarlab Okunma sayısı: 444 Yayın tarihi: 27 Aug 2021 Yorum 0

u analizi neden önemli? Su yaşamın kaynağı ve temelidir. Yaşadığımız yer ve insan vücudunun %70 ‘inden fazlası su’dur. Metabolizma için gerekli olup en önemli gıda maddesidir. Suya karışan maddeler; suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını değiştirmektedir. Bir solvent ve transfer ortamı olarak su sadece gerekli mineralleri ve besinleri değil, aynı zamanda su veya kara organizmaları içinde biyo-birikme özelliğine sahip zararlı kirleticileri de içinde bulundurmaktadır. Kalite kontrol ve risk değerlendirme açısından su laboratuvarlarında giderek karmaşıklaşan zararlı bileşenler, artan örnek sayıları ve küçülen analiz limitleri ile başa çıkabilecek düşük maliyetli cihaz ve metodlara ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye Distribütörlüğünü yapmakta olan Rank Teknoloji, kimyasal ve mikrobiyoloji analiz cihazları arasında lider bir üretici olan Lovibond, size sadece en gelişmiş cihazları sağlamakla kalmaz, çok detaylı analiz konularında da çözümler sunar. Rank Lovibond personeli, su analiz sistemleri ile ilgili her konuda profesyonel destek sağlayan uzman yetkililerden oluşmuştur.

Devamı..!

KATI ATIKLARIN KOMPOSTLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI

KATI ATIKLARIN KOMPOSTLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI

Yazar: Okunma sayısı: 535 Yayın tarihi: 18 Aug 2021 Yorum 0

KATI ATIKLARIN KOMPOSTLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI Katı atıkları "Kompost" oluşturarak değerlendirme ve doğadan alınanın yeniden doğaya kazandırılmasıdır (Biorecycling). Eskiden beri uygulanmaktadır. Eskiden Çin'de bu amaçla uygulanan kompostlaştırma günümüzde gelişmiş ülkelerde oluşan büyük miktardaki çöpün en zararsız şekilde bertaraf edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Böylece humus gibi yararlı bir son ürün elde edildiği gibi deponiye giden katı artık miktarı da azaltılmaktadır. Ev, işyeri, esnaf ve sanayii'de, bahçede oluşan mikroorganizmalar tarafından kolay ayrışan organik bileşiklerin ayrışma sonucunda oluşturduğu stabil mineralize olmuş ürünün adı "KOMPOST" tur. Buna atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurları da katılmaktadır. Ayrıca diğer bir dizi monoartıklar da yapı verici, ayrışmayı iyileştirici ve hızlandırıcı maddeler olarak ilave edilmektedir. Organik maddelerin, özellikle biyoçöp içinde bulunan atıkların kompostlaştırma yolu ile ayrıştırılmas, hümüsleştirilmesi bu nedenle en akılcıl ve en doğal ekolojik - ekonomik bir çevrim , geri kazanım olarak görülmelidir. Organik maddeler (biyoçöp) ziyan edilmemelidir.

Devamı..!

SU ANALİZLERİ

SU ANALİZLERİ

Yazar: Solarlab Okunma sayısı: 325 Yayın tarihi: 17 Aug 2021 Yorum 0

DOĞAL SU ANALİZLERİ Doğal sulara örnek olarak yeraltı suları, yüzey suları verilebilir ve talep edilen parametreler geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Genellikle analizi yapılan parametreler, yönetmelik gerekliliklerinde olan parametreler veya bölgedeki beklenen kirleticilere bağlı olarak belirlenmektedir. Laboratuvarlarda kullanılan metodlar, Çevresel Kalite Standartlarını (EQS) ve kirlilik kontrolü için belirtilen sınır değerleri karşılayabilecek şekilde seçilmektedir. 2000/60/EC ve yeni yönetmelik olan 2013/39/EC direktiflerinde belirtilen öncelikli maddelerin analizi Çevre Bölümünün sunduğu analitik çözümler bulunmaktadır.

Devamı..!

LABORATUVAR PROJE, PLANLAMA VE KURULUMU

LABORATUVAR PROJE, PLANLAMA VE KURULUMU

Yazar: Solarlab Okunma sayısı: 1371 Yayın tarihi: 06 Aug 2021 Yorum 0

Laboratuvar ihtiyacı olan şirketlerin, kurulum sürecinde uygulanması ihtimal sistem, 1. Başlangıçta sektör gerekliliği olarak yasal mevzuatın bilinmesi, laboratuvarın bu çerçevede standartlara uygun projelendirilmesi. 2. İhtiyacı muhtemel malzemelerin ve enstrümanların belirlenerek, teknik şartname oluşturulması. 3. Çalışacak personellere kullanım, servis ve yönetmelik eğitimlerinin verilmesi

Devamı..!

GIDALARDA RAF ÖMRÜ

GIDALARDA RAF ÖMRÜ

Yazar: Solarlab Okunma sayısı: 539 Yayın tarihi: 06 Aug 2021 Yorum 0

GIDALARDA RAF ÖMRÜ Raf ömrü, bir gıdanın güvenliği ve kalitesi optimum şekilde korunarak, belirtilen depolama koşularında tutulabildiği sürenin uzunluğudur. Bir gıdanın raf ömrü, gıdanın üretildiği zaman başlar ve imalat süreci, ambalaj tipi, depolama koşulları ve ürün içeriği gibi birçok faktöre dayanır.

Devamı..!

Toplam Azot Tayini // Determination of Total Kjeldahl Nitrogen

Toplam Azot Tayini // Determination of Total Kjeldahl Nitrogen

Yazar: Solarlab Okunma sayısı: 400 Yayın tarihi: 06 Aug 2021 Yorum 0

Sularda bulunan azot formları organik, amonyak, nitrit, nitrat ve azot gazıdır. Protein gibi azotlu maddeler canlılar için gereklidir. Endüstriyel atıksular, biyolojik arıtma için atıksuda yeterli nutrient maddelerinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için azot ve fosfor yönünden analiz edilir. Çoğunlukla amonyak ve nitrat şeklinde bulunan anorganik azot, fotosentez sırasında yeşil bitkiler tarafından kullanılır. Doğal sularda azot sınırlı olduğundan, azotlu atıkların doğal sulara ilavesi alg büyümesini hızlandırabilir. Balıklar üzerinde toksik etki yapması nedeniyle önemli bir kirleticidir. Analitik olarak organik azot ve amonyak birlikte tayin edilerek toplam azot ya da daha doğru bir terimle “Kjeldahl azotu” olarak isimlendirilir.

Devamı..!

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİ

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİ

Yazar: Solarlab Okunma sayısı: 1114 Yayın tarihi: 06 Aug 2021 Yorum 0

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİ Günümüzde güvenilir nitelikte ve kaliteli ürün eldesinde en etkin araç kalite yönetim sistemi uygulamasıdır. Gıda endüstrisinde ise tehlikelerin kontrol altına alınmasını hedefleyen kalite yönetim sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)’dir. HACCP sisteminin uygulanmasında üretimin belirli basamaklarında fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizlere gereksinim duyulmaktadır.

Devamı..!

Güvenli Bir Laboratuvar İçin...

Güvenli Bir Laboratuvar İçin...

Yazar: Solarlab Okunma sayısı: 608 Yayın tarihi: 06 Aug 2021 Yorum 0

GÜVENLİ BİR LABORATUAR İÇİN… Bir laboratuvarı düşündüğümüzde tehlikeli bir yer olduğu düşünülmelidir aslında. İlk olarak, laboratuvarlarda, çok farklı risk grubunda ve çeşitte kimyasal bulunur. Alkoller kolay alevlenirken, asit/bazlar aşındırıcı maddeler arasında yer alır. Metalik sodyum ile çalışıyorsanız patlamadan korunma için özel önlemler almanız gerekir. En büyük düşmanınız ise hayat kaynağı sudur. Yani belirli şartlarda altında en ölümcül şey olabilir su bile. Bu bağlamda laboratuvar ortamının risk olabileceği gerçeğini de göz önüne aldığımızda “laboratuvarlarımızı nasıl daha güvenli hale getirebiliriz?” İşte birkaç ana başlık:

Devamı..!

ATIKSU ARITMA TESİSİ TANIM VE TERİMLER

ATIKSU ARITMA TESİSİ TANIM VE TERİMLER

Yazar: Solarlab Okunma sayısı: 686 Yayın tarihi: 06 Aug 2021 Yorum 0

Ev işlerinde veya herhangi bir işlemde kullanıldıktan ya da üretildikten sonra kanalizasyon sistemine verilen sudur. Yağmur suyu veya herhangi bir şekilde birleşik kanalizasyon sistemine sızan su da “atıksu” olarak kabul edilir.

Devamı..!

1 den 9 e 9 (1 sayfa) ürün gösteriliyor