BOD Ölçüm Cihazı

BOİ Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOD), su numunelerinde sabit olarak +20 C de belirlenen zaman aralığında ve tanımlanan şartlarda organik maddelerin oksitlenmesi için mikroorganizmalar tarafından kullanılan çözünmüş oksijen miktarıdır. 

Tüm doğal su sistemleri ve su işleme tesislerinde yerinde ve gerçek zamanlı Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) izlenmesi olanağı vardır. Monitör ile kanalizasyon ve bulamaç içinde olan floresan proteinleri algılayarak ve BOİ eşdeğer birimlerine ölçüm sağlanır. Ölçümün arkasındaki prensip; UV dalgaboyu bandındaki bileşikler gibi triptofanın uyarısı ve ışınımıdır. Triptofan insan ve hayvan gıdalarında bulunan temel bir amino asittir.  Bu mikrobiyal aktivite ile yani kanalizasyon ve atık suların fetal kontaminasyonu ile ilişkilidir ve tüm BOİ ve bakteriyal kontaminasyon arasında ilişki kurmak için gösterilmiştir. Triptopan ışınımını mg/L biriminde BOİ-BOD eşitliklerine dönüştürmek için dahili bir kalibrasyon faktörü kullanılır. Işınım kullanımı BOİ-BOD eşitliklerinin gerçek zamanlı raporlanması sırasında mevcut kullanılan optik absorpsiyon metotlarına göre daha üstün sinyal algılama hassasiyeti sağlar. Proses kontrolünde kullanılan geleneksel 5 gün BOİ-BOD laboratuvar teknikleri ile mümkün olmayan ölçümlere olanak sağlar.


1 den 7 e 7 (1 sayfa) ürün gösteriliyor