Su ve Atıksu Numune Alma Cihazları

Su ve Atıksu Numune Alma Cihazları :

    Endüstriyel ve evsel atık sularda istenilen şekilde numune almaya uygun spesifik su numune alma cihazları aşağıda farklı modellerle kullanıcıya sunulmaktadır. Bunlar;

• Portatif numune alma cihazları;

   * Sıralı portatif numune alma cihazları

   * Kompozit portatif numune alma cihazları

• Soğutuculu numune alma cihazları;

   * Kapalı alanlarda kullanıma uygun soğutuculu numune alma cihazları

   * Açık alanlarda kullanıma uygun soğutuculu numune alma cihazları

• Taşınabilir soğutuculu numune alma cihazları

şeklinde gruplara ayrılabilir. Portatif numune alma cihazları arazi kullanımına uygun sert plastik yapısıyla her türlü hava koşulunda kullanıma uygun şekilde dizayn edilmiştir. Otomatik numune alma cihazlarının fonksiyonu, numuneleri periyodik olarak numune şişesine veya şişelerine almasıdır. Bu sayede örnek almada yapılabilecek hatalar önlenir.

    Endüstriyel ve evsel atık suların deşarjı sırasında örnek alma işlemi, istenen kalite parametrelerinin doğru analiz sonuçlarının alınması açısından çok önemlidir. Örnek alımı gerektiği şekilde yapılmadığında analiz sonuçlarının hatalı olması kaçınılmazdır. Bu durum ‘Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde de açık şekilde ifade edilmiş; deşarj miktarı 500m³/gün ve üzerinde olan endüstriyel tesislerin, atık su arıtma tesislerinin çıkış noktasına otomatik numune alma cihazı ve debimetre konması mecburi hale getirilmiştir.

    Farklı deşarj şartlarında farklı tip numuneler alınabilir. Örneğin “anlık numune”; numunenin alındığı andaki su karakteristiğini gösterir ve daha çok batch deşarjlarda, sabit atık su karakteristiklerinde ve çabuk bozunan siyanür, uçucu organikler ve fenoller gibi parametrelerin analizlerinin yapılması durumunda tercih edilir.

    Deşarj içeriğinin zamana göre değiştiği durumlarda ise alınan örneğin tüm deşarjı temsil etmesi gerekir. Bu durumda kompozit numune alma yöntemleri uygulanır. Bu yöntemde numuneler belli zaman aralıklarında sabit miktarda alınarak tek kaba toplanır. Bu tip numune alımı, metaller, bazik/nötr/asidik organikler, BOD, TSS gibi parametrelerin analizinde örnek teşkil edici numuneler alınması açısından tercih edilir. Çoğu parametre için 24 saatlik kompozit numune standart kabul edilir ve ‘Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ndeki değerlerle karşılaştırılır.

    Tüm bu işlemler otomatik numune alma cihazları ile çok kolay bir hale gelmiştir. Bu iş için geliştirilmiş olan otomatik numune alma cihazları ile kompozit ve sıralı numuneler alınarak bahsedilen su kalite kontrol parametrelerinin tayinini yönetmeliğe uygun gerçekleştirmek oldukça kolay bir hale gelmiştir. 


1 den 5 e 5 (1 sayfa) ürün gösteriliyor